Bez jakékoli popisky. Pouze Brno Husovice obj.č.53697.jpg