Jdi na obsah Jdi na menu
 


T-34 TANK HRDINŮ DÍL 2

24. 10. 2006

Díl 1

Díl 3

Díl 4

 

T-34/76 vzor 1941a vývoj*

Asi největší změnou realizovanou v tomto roce byla sériová montáž nového kanonu typu F-34. Kanon byl vyvinut z kanonu F-32 montovaného do tanků KV-1, ale i do některých T-34/76. Zajímavé to ovšem bylo jak s montáží tak se schvalováním kanonu pro zabudování T-34. Osud kanonu F-34 a tanku T-34 se proťal na Gorochovetském dělostřeleckém polygonu MBO dne 20.listopadu 1940. Nově přivezený kanon k večeru mechanici narychlo namontovali do věže téčka. Tank dostal motor teprve až druhý den ráno a mezi 21 až 23. listopadem prošel extrémně Obrazekintenzivními zkouškami střeleb. Za tyto tři dny bylo uskutečněno 2807 výstřelů. Například 23. proběhlo cvičení ve střelbě na cíl. Posádku tvořil kádr 14.tankové divize. Zásoba vezeného střeliva (77 nábojů) byla „v boji“ vystřílena v chodu za 44 minut. Z toho jedenáct střel zasáhlo plně cíle na vzdálenost 800metrů. Zpětné naložení palebného průměru trvalo v polních podmínkách 1hodinu a 15minut. Průměrný počet výstřelů dosáhl 3/minutu za začátku zkoušek a koncem výcviku posádka dosahovala průměrně pěti výstřelů za minutu. Nutno podotknout, že posádka znala stroj i kanon pouhý den (resp. tři na konci). Dozorčí komise dospěla jednoznačně k závěru že F-34 „se jeví velice vhodnou zbraní pro T-34“. Sériová výroba zbraně začala již v lednu 1941. První kusy z produkce směřovaly do továrny v Charkově (CHTZ) již na začátku února. Přesto továrna vyráběla více T-34 než stihl závod č.92 dodat moderních F-34. Proto část vyrobených strojů dostávala děla F-11. V tehdejší době bylo velmi závažnou chybou i „papírové opomenutí“ schvalovacího procesu. Při kvalitních zkouškách, byrokracii ve výrobě se zapomnělo na přihlášení, či zaregistrování kanonu do oficiální výzbroje RA. Přesto bylo po schválení vhodnosti zbraně pro téčko ředitelem továrny a hlavním konstruktérem nařízeno vyrábět modernizované tanky i bez toho. Řekněme si upřímně, že na tu dobu (čistky, četní odpůrci T-34 ve vysokých postech) asi docela hrdinský čin.

V tomto roce začala již nabíhat výroba v celkem čtyřech závodech, proto se T-34 z konkrétní továrny mírně odlišovaly. Například u Stalingradských tanků byla technologicky zjednodušeno čelní pancéřování krytu brzdovratného zařízení kanonu – je šikmé tzv. „Barrikady“. U produkce CHTZ je lomené. Rozdíly byly v technologii svařování koreb (některé série měli pancíře vykrojené a zapadající do sebe - podobně jako německé tanky), lišil se počet šroubů k upevnění zadní pancéřové desky. Zjednodušení se projevilo na poklopech velitele u výrobků STZ atd. Podobně tomu bylo u několika detailů ať na věži či korbě tanků. Díky postupující válce je i nedostatek gumy a konstruktéři začali ve větším uplatňovat použití celoocelových pojezdových kol (asi v největší míře ve Stalingradském STZ).

Modernizace a zkoušky se nevyhnuly ani prototypovým tankům ze začátku výroby. Například na podzim roku 1941 se v testech objevuje první prototyp T-34, nyní již s novou litou věží s kanonem F-34, upraveným a modernizovaným poklopem řidiče (podobný tomu co se používal do konce války), jinými tažnými háky na šikmém pancíři korby, upravenými externími nádržemi a rozšířeným radiovybavením.

Továrna v Gorkém (č.112) produkuje (přelom roku 41/42) tanky s litou věží. Věž u prvních strojů nemá na bocích úchyty pro vezený desant. Řidič má již nový typ poklopu. Na horní hraně čelního pancíře je navařen pás pancíře chránící základnu věže.

Nový poklop řidiče se začal montovat na tanky v továrně č.183 (Nižný Tagil) od podzimu 1941. Koncem roku se začíná nedostávat děl F-34 a část vyrobených věží je osazena starším F-32. Podobně je tomu i u motorů. Dieselové V-2 jsou u 638 T-34 nahrazeny motory M-17T na benzin.

T-34/76 vzor 1942 a vývoj

Tento rok byl pro vývoj a osud téčka velmi hektický. Mimo úprav v zesílení pancířů věží (až na Obrazek60mm). Zčásti se podařilo zvládnout výrobu F-34 a je montován tento typ. Nově mají velitelé k dispozici periskop PTK-5. U části tanků je na spodní kulomet montována pancéřová ochrana. Ta se pak již používala do konce války, i u poválečných strojů. Tažné háky jsou již standardně na korbu vařeny ne nýtovány. Zadní pancíř dostává kulatý montážní otvor namísto dosavadního hranatého.

V produkci STZ se začal montovat v létě montovat nový poklop řidiče. Podobně je zjednodušen i bok korby. Už se zde nenachází úchyty pro ženijní materiál. Nejspíše to bylo jenom u strojů z konce produkce. Již v srpnu je továrna evakuována a po dodání posledních 240 tanků je v STZ výroba ukončena. Je zajímavé, že STZ vyráběla tanky s věží jak odlévanou tak svařovanou. Svařované věže měli pro tuto továrnu typické technologické zjednodušení přední spodní části věže podobné německým Pz III či Pz IV. spolu se šikmým pancířem na děle šlo o typické znaky úpravy Barrikady.

Obrazek

Kořistní německý T-34/76 STZ Barrikady se jménem Schill a pěti vítězstvími na hlavni

 

U tanků z továrny č.112 se na podzim roku 1942 začínají objevovat na věži, čelním pancíři a bocích korby množství madel pro vezenou pěchotu. Změněn je pozorovací periskop na zmíněný PTK-5. Některé stroje mají čelní pancíř zesílen navařením pancéřového plátu s vyřezaným otvory pro poklop, kulomet a tažné háky. Je možné, že bylo použito stejného kusu pancíře jako byl na tanku pouze upraveného. Tloušťka této partie tanku by poté dosáhla 90mm.

V roce 1942 se na tancích začínají stále více prosazovat různé přídavné pancíře. Existovalo (naneštěstí jako u téměř všeho) několik výrobních variant. Gorkovský závod ve své režii vyrobil (8/1942) 68 ks T-34.Korby i věže byly vybaveny představnými pancíři takzvanými„ falšborty“. ObrazekKonstrukční kancelář předpokládala, že tank ochrání před novými německými kumulativními a podkaliberními náboji. Tuto úpravu navrhl a vedl náčelník „KB č.112“ V.V.Krilov. Projekce a výroba zkušebních prvků pancéřování probíhala paralelně na Gorochovetském dělostřeleckém polygonu a na továrním poligonu závodu v Gorkém. Celkem se podařilo realizovat tři verze představného pancéřování korby, a to:

1 - 16 mm pancíř na bocích korby a 20 m pancíř přes pásy, příď a záď chránilo po čtyřech ohnutých plátech tloušťky 20 mm. Součtová hmotnost těchto pancířů činila 2,5 t, a hmotnost takto upraveného tanku vzrostla na 31,14 t.
2 – Podobný typ, ale pouze boky korby neměly představný pancíř, ale měly sklon 32,5°až 35° od vertikály.
3 - Shodná s první, ale se zesílenými závěsy představného pancíře. Navíc věž byla chráněna pancířem o síle 16 mm, upevněném ve vzdálenosti 70 až 150 mm od vlastního pancíře věže a o shodném sklonu s ním, 5° a 35°od vertikály. Součtová hmotnost těchto pancířů činila 3,26 t, a tím vzrostla hmotnost takto upraveného tanku na 31,9 t.

Produkcí přídavného pancéřování se mj. zabývala továrna č.28 v Leningradu. Jejich pancíř se dá na strojích rozeznat podle vícedílné sestavy dílů. Spodní část je dělená napůl.

Obrazek

Obrazek

Konstrukční kanceláře se snažily stávající téčko vylepšit. V červnu bylo v závodu č.183 vyprojektován tank T-34C. Tovární zkoušky proběhly mezi 22.červencem a 11.srpnem. V říjnu a listopadu proběhlo porovnání nového T-34C, běžného T-34 a kořistního tanku Pz III na polygonu NIBT. A v čem bylo vlastně „C“ modernizováno? Na sériovém podvozku běžného tanku byla nasazena nová litá věž s novou velitelskou věžičkou. Uspořádání bylo zhruba shodné jako u jmenované Pz III. Nová věž byla třímístná a velitel seděl podobně jako v německém tanku v zadní části věže. Byl sice kladně hodnocen fakt, že velitel je zbaven nutnosti zaměřovat kanon a střílet, čímž se mohl plně věnovat velení, ale ve věži bylo málo místa. Rozměry věže nedoznaly větších úprav (pouze protažena dozadu) a namačkat třetího člena posádky do prostoru, který byl hodnocen jako nedostatečný pro dva bylo shledáno nevhodným. Nová velitelská věžička byla s pěti pozorovacími otvory. Váha tanku vzrostla instalací lité věže na 31,9 tuny. Granátů se díky pátému členu posádky nakládalo 77. Zaměřovač pro dělo byl typu TMFD-7. Byl zesílen i podvozek. Na tanku se zkoušela i nová čtyřstupňová převodovka. Tank v této konfiguraci nebyl zaveden do výroby. Vývoj pokračoval dál a konstrukční kancelář začala v létě 1942 pracovat na novém typu tanku. Ten dostal označení T-43. Konstruktéři kompletně přepracovali všechny technologické uzly a váhu nového stroje stanovili na 35tun. To dovolilo zesílit pancéřování čela korby (deska silná 75mm ) a věže (na 90mm). Věž byla zcela přepracovaná, zvětšená a proti sériové odlita z kvalitnější oceli. Prototyp byl hotov děkabre 1942 a do dubna 1943 prošel testy při kterých najel více jak 3000km. Tank se ale ani v této variantě nevyráběl.
O konce podzimu tohoto roku se montuje nová, prostornější šestihranná věž. V ruštině označovaná jako „matka“, díky podobnosti s maticemi šroubů. I zde poznamenávám, že existovalo několik variant věže. Západní literatura je označuje jako :

  • softedge neboli věž s tupými rohy. Tyto věže montoval na své tanky jak závod č.174 tak ČKZ. První věže (nejen tohoto typu) nebyly vybaveny madly pro vezené desanty pěchoty.

  • hardedge neboli věž s ostrými rohy. Tady je možno z dobových fotografií vysledovat jednak různé počty žeber na lité spodní části věnce, jednak ostrý či oblý přechod mezi čelním a bočním pancířem. Dá se říci, že u všech druhů věží byl z počátku montován pozorovací periskop (PT-K) pouze u střelce, později i u nabíječe.

  • laminated neboli válcovaná věž. Věž měla na povrchu několik dělících rovin a byla ještě „hrbatější“ než běžná. Výrazná dělící rovina byla u jednoho typu vodorovně zhruba ve výši bočního průzoru. Druhým typem byla tzv. předně zadní. Tato má dělící rovinu kolmo dolů na boku těsně za čelním pancířem věže.

Posledním typem věže je takzvaná želva:

  • želva vyráběná v CHTZ. Věž se kovala v zápustkové formě. Litanie o správném názvu a technologii výroby se vedly i na netu a já jakožto neodborník si nedovolím polemizovat,.... . Většinou se uvádí, že byla výrazně pevnější než běžná, ale náročnější a složitější na výrobu a tím i o hodně dražší.

Obrazek

U všech věží z počátku produkce je patrné propojení (6 šroubů) mezi poklopy velitele a nabíječe.

T-34 vzor 1943 a vývoj

Od počátku roku bylo na německé straně možno vysledovat rodící se nové druhy tanků s novými kanony ráže 75mm (PzIV F a později Panter D) a 88mm (TigerH). Dosavadní relativní nadřazenost tanku T-34 nad PzIII a Pz IV vybavené slabšími kanony byla ohrožena. Bitva u Kurska ukazovala, že zesilující se (TigerH) a vhodně zkosené pancíře (PanterD) jsou schopny odolat střelám z kanonu F-34.

V červenci a červnu je zkoušen prototyp vyzbrojený 57mm kanonem ZIS-4. Tank je postaven na bázi klasické T-34/76. Věž je šestihranná, bez velitelské věžičky. Pojezdová kola jsou mimo prvního a posledního vybaveného gumovou obručí celoocelová. 15.dubna bylo totiž závodu č.183 uloženo postavit do ijuna 4 prototypy s dělem ZIS-4. Mezi 20.červencem a 18 srpnem 1943 byly na Gorochovetském dělostřeleckém polygonu MBO provedeny střelecké testy čtyř těchto kanonů (v.čísla 4022,4038,4047 a 4024) namontovaných v téčkách výr.čísel 36603, 36522, 36321 a 36423. Verdikt testů zněl: 57mm kanon ZIS-4 je vhodný pro zástavbu do T-34. 14. srpna byla trojice těchto tanků odeslána do továrny č.183 a jeden zbylý putoval 18. srpna do závodu č.92. Trojice která dorazila byla ihned následující den odeslána na frontu. Tam se do 5.září účastnily vojenských cvičení. Do masové sériové výroby se tato varianta nedostala pro speciální munici pro kanony a velmi úzké zaměření pouze na boj s tanky nepřítele.

Na přelomu roku 42/43 je ve výrobě možno vysledovat na šestihranných věžích několik detailů. Začíná se vyrábět verze s průzory na boku a zadním pancíři. Standardně jsou dodávána madla (několik druhů) na věže i boky tanků. Dalším výrazným prvkem v modernizaci téčka bylo zavedení nového typu velitelské věžičky. Velitel (sice stále hodně zaneprázdněn) tím dostává lepší prostor pro obhled kolem tanku. Tento typ věžičky se objevuje na všech čtyřech základních variantách věží.

 

Ve výrobě je několik druhů kol. Mě se podařilo identifikovat čtyři typy a to:

Nejspíše již podařilo zlepšit dodávky gumy a na kolech se opět objevuje pogumování. To se vyrábí jak jinak v několika typech – s hladkými boky, s důlky na bocích a záseky po hranách gumy a pouze se záseky na hranách gumy. Dalo by se říct, že všechny druhy kol s gumovou obručí měli všechny její typy!

Věž T-34/85 vzor 1943. Závod 112 (v Gorkém). Kanon D5T s pro tento typ klasickým kulatým plochým štítem kanonu. Závěsy pro manipulaci s věží jsou na místech jak je známe u pozdějších typů U této byly však navařeny oka ve tvaru obráceného U. Konstrukce stropní části je v podstatě shodná s pozdějšími variantami co se týče osazení technologickými prvky. Modifikovaná věžička velitele má dva díly poklopu, v zadní části je litý pancéřový dvojkryt větráku. Nabíječ má svůj kruhový poklop. Pozorovací periskopy mají všichni z osazenstva věže. Největším rozdílem u této varianty je posunutí velitelské věže a větráků do prostřední části. Těchto věží bylo vyprodukováno pravděpodobně několik desítek. Foto jsou třeba v publikaci InAction – známé stroje v notně jeté bílé kamo s nápisem Dmitrij Donskoj) Asi by to ani nebylo jinak možné, ale i u této rané verze s kanonem D5T existovala její modernější verze. Konstruktéři ve snaze zvýšit pohodlí posádky posunuli velitelskou věžičku a poklop nabíječe dozadu. Tím se samozřejmě změnila i poloha větráků. Dalo by se říct, že vznikl konečný typ rozložení na stropě věže. Ani této varianty nebylo vyrobeno nijak velké množství. Přesto je známo, že se i němcům povedlo takové tanky ukořistit. Známé je foto poškozeného téčka s označením „bílá 2312“ s Tigrem H a muniční PzIII od 505.s.Pz.Abt. stojícím za ní. Tento tank T-34/85 má na levé straně 4 druhy pojezdových kol. Lisovaná plná se třemi druhy gumové obruče a starší verzi litého kola s šesti celými žebry. Nesporně zajímavé je, že na těchto strojích jezdili i příslušníci 1.ČS.sam.tankové brigády (foto v knize od p.Kopeckého str.98 a jiné v muzeu ve Svidníku na Slovensku), byť nejspíše krátkou dobu. V další modernizaci se pokračovalo namontováním sériového kanonu ZIS-S-53. Několik kusů takto vyzbrojených věží mělo ještě starší verzi manipulačních ok typu „U“.

ZPĚT POKRAČOVÁNÍ

 

Linky:

http://wio.ru/tank/ww2aces.htm

http://www.answers.com/topic/f-34-tank-gun

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky T34/85 - Composite turet