Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK SEM PÁTRAL V KAUZE PZ IV

24. 2. 2006
 

JAK SEM PÁTRAL V KAUZE PZ IV


Problematika verzí ausf.H a ausf.J.

     Výroba tanku Pz.IV s dlouhohlavňovým kanonem ráže 75mm začala verzí G v dubnu 1942 a pokračovala do června roku 1943. Tanků tohoto typu vzniklo celkem 1690 kusů jiné prameny uvádějí číslo 1687 srojů.) Výrobní čísla  tanků byla 83701-84000 pro Vomag, 82701-83100 pro Nibelungenwerke a 83101-83700 pro stroje firmy Krupp-Grusson. Poté následovala výrobní varianta označovaná jako ausf.H., která se vyráběla od července 1943 až do května 1944. Podílely se na ní závody Krupp - Grusson a.g.- tanky s výrobními čísly  řady 84000, Nibelungenwerke - výrobní čísla řady 85000 a 87000 a továrna Vogtländische Maschinenfabrik AG, známá pod zkratkou  Vomag se stroji výrobní řady číslo 86000. Je zajímavé, že  počty vyrobených strojů udávaných v publikacích se různí. Celkem  výroba tohoto typu dala asi 4000 strojů. Udává se 3935 až 3960 , z nichž bylo 121 až 160 přebudováno na stroje Stug IV a Brummbär. Poslední vývojovou variantou se stala verze J, která v průběhu  května a června 1944 nahradila na výrobních linkách závodu  Niebelungwerke starší "háčko". Výrobní čísla nových "jéček" byly 89000 až 91392. Výroba pokračovala až do března kdy byl  předán poslední z 2392 tanků této verze. Některé prameny udávají, že bylo vyrobeno 2390, či dokonce pouhých 1758 strojů verze J.

Panzerkampfwagen IV Ausf.H (Sd.Kfz 161/2)

Oproti dříve vyráběnému "géčku" se lišily nové "Hamsy" několika  zlepšeními a zjednodušeními.

- Na tank je sériově montován kanon ráže 75mm novější verze s délkou hlavně 48 ráží, tedy typ KwK 40 L/48.(montáž započata již  u posledních sérií verze G)

- Na věž je montováno zařízení Fliegerbeschüssgerät  (Fliegerabschüssgerät) 41 nebo 42 sloužícímu k uchycení kulometu MG 34 pro střelbu na nízko letící cíle.

- Je zesílen strop věže a to na 18mm.(dříve 15mm)

- Tank je vybaven novější převodovkou Zahnradfabrik ZF SSG 77 Aphon.

- Velitelská věžička dostává lepší panc. ochranu základny. Tvořenou  ocelovou pásovinou navařenou po celém jejím obvodu.

- Zmizely oba střelecké otvory na zadním pancíři věže tanku.

- Na pravé straně čela věže zmizel pozorovací otvor nabíječe.

- Jsou odstraněny i pozorovací otvory na přední části bočního pancíře věže.(Patrné pouze u starších verzí G u H nikoliv !)

- Na 80mm je zesíleno pancéřování čela korby, čela věže a štítu  kanonu.

- Je zjednodušen poklop na velitelské věžičce. Nyní je montován jednodílný kruhový na jednom pantu. (taktéž od posledních sérií G)

- Anténa je standartně montována na levou zadní část korby.

- U pozdějších verzí "H" je zjednodošena spodní část pancíře (dno), nyní jej tvoří rovná ocelová deska.

- Tímto se změnil tvar spodní části zadní pancéřové desky a vlečného závěsu.

- Pozdější verze "H" dostává nový typ hnacích kol.

- Koncem roku 1943 jsou na stroje montovány celoocelové podpůrné  kladky.(vyráběny ve třech verzích)

- Některé stroje dostávají i nový typ napínacích kol.


Modelářská problematika.

První série "háček" se velmi podobaly posledním sériím verze G. Jako shodné prvky obou těchto variant lze uvést např.  hnací kola staršího typu, starší tzv. pogumované podpůrné kladky, stejné napínací kolo a 30mm představný pancíř přichycovaný na čele korby 11 šrouby. Ten je však u "géček" vyráběných firmou  Krupp-Grusson na původní 50mm navařován a v některých případech je těžké jej na fotografiích rozeznat od jednovrstvého 80mm verze H. Dodatečné přídavné pancéřování na čele vany se k tanku přichycovalo šrouby, později se navařovalo. Jeho tloušťka činila 30mm. Opět platí, že na fotografiích je přídavné pancéřování někdy špatně zřetelné.  Posádky tanků totiž na čelo vany navěšovaly ještě pancéřování v  podobě náhradních článků pásů. Rozdíly obou verzí stírá např. i to, že poslední výrobní varianty  verze G měly kanon KwK 40 L/48, tedy typ montovaný standartně u H. U tanků obou výrobních variant je možno spatřit i několik druhů  úsťových brzd a různé umístění reflektorů, jak typu Bosch (pravý  i levý blatník,příp. uprostřed čelní přídavné panc.desky), tak  Notek (nejčastěji levém blatníku). Poslední verze G měli už i 5mm přídavné plechy Schürzen jak na  věži tak na korbě. Určitým vodítkem pro rozlišení obou verzí může být např. anténa,  montovaná u verze G na pravé straně korby i s "kolejničkou" sloužící k ochraně před poškozením při přepravě ve sklopené poloze. Nyní  nepotřebný, je u H zrušen i ohýbač antény navařený u G na štít a těleso kanonu. Nutno podotknout, že ne všechny G toto zařízení na ohýbání antény měly. Tedy ani toto není stoprocentní rozlišovací  znak. Verze H také postrádá výmetnice NbK ráže 90mm montované u G  na přední část boku věže.

Některé zajímavé příklady.

    V publikaci Panzer IV in action je na  straně 37 fotografie Pz IV se znaky verze G i H. Představný 30mm  pancíř korby, dva reflektory Bosch, hnací kola, kanon L/48,plechy  Schürzen a typ úsťové brzdy je možno spatřit i na verzích G. Ale anténa umístěná na levo vzadu je znak pro verzi H. Na fotografii  je tedy jedna z prvních výrobních variant verze H.  Na fotografii Pz IV v zimní kamufláži na str.39 je patrná anténa na pravém boku korby, mělo by se tedy jednat o verzi G nikoliv H  jak je uvedeno. Hnací kolo je však již nového typu.(stejný stroj strana 36 vpravo dole) Ve stejné publikaci na straně 42 je stroj uváděný jako H. S  největší pravděpodobností se však jedná o výrobní variantu G.  Tank je úplně stejný jako na straně 37, ale není vidět anténa na levé zadní části korby, která byla pevná a tak by měla být z tohoto úhlu velmi dobře patrná.  Jako "čistokrevné háčko" je možno uvést známý stroj "modrá 200" s nápisem Grislybär a siluetou medvěda patřící do stavu 3.Panzer Division.(In Action str.44,bs - prostř. dvoustr.)

    Verzi H prvních výrobních sérií je možno spatřit v polské Militarii č.4 na straně 17 a 18. V této publikaci je na straně 16 známá fotografie Pz IV s kompletními zástěrami na věži i korbě. Stroj  má hnací kola staršího typu, přídavný 30mm pancíř navařený na čele korby a anténu na pravém boku korby. Jedná se tedy o poslední vývojovou variantu verze G, pocházející pravděpodobně z výr.závodu Krupp-Grusson i když je prezentován jako ausf.H.

Panzerkampfwagen IV Ausf. J (Sd.Kfz. 161/2)

    Technologická zjednodušení a snaha šetřit strategickými surovinami se nejvíce promítla do výroby verze J.

- Standartně mizí z přední části korby boční průzory řidiče a střelce-radisty.

- Čelní pancíř tanku je od prvních typů jednovrstvá 80mm deska.

- Tank je vybaven 4 palivovými nádržemi o kapacitě 680 litrů.

- Ve většině případů dostávají tanky úsporné celoocelové podpůrné kladky.

- U pozdějších verzí je jejich počet snížen na tři na každé straně.

- Poslední verze dostávají nejnovější typ ocelových kladek jednodušší na výrobu.

- Napínací kola jsou nového typu. (Není pravidlem, je možné spatřit obě verze.)

- Pozdější výrobní varianty dostávají jednodušší typ výfukového potrubí. Namísto původního ležatého tlumiče jsou instalovány dvě široké rovnoběžné trouby.(vzdáleně připomínající výfuky tanku Panter G)

- U verzí J je instalován několik nových typů úsťové brzdy.

- Práci posádky jistě znepříjemnila eliminace dvoutaktního motorku ZW 500  (585 cm3-11 kW) sloužícího k pohonu věže. Pokud chtěl střelec pohnout věží musel tak učinit ručně.

- Eliminace pohonu věže se v konstrukci projevila také tím, že na levou stranu zadní panc. desky není montován výfuk tohoto dvutakt. motorku.

- U prvních "J" je zadní pancéřová deska ještě vybavena krytkou otvoru po výfuku přichytávanou šrouby. U pozdějších sérií krytka mizí.

- Na zadní části věžových Schürzen plechů mizí vyztužení ve spodní části a nově je zástěra přichycena držákem se čtyřmi šrouby ke skříňce na  materiál.

- Dvířka na věži tanků pozdějších výrobních sérií postrádají střelecký  otvor a u posledních vyrobených "J" i pozorovací průzor.

- Na strop věže jsou u posledních sérií navařovány i tři tzv." trubičky" s vnitřním závitem, sloužící pro uchycení přídavného protikumulativního pancéřování (při bojích ve městech), nebo manipulačního jeřábu  (pro opravy v polních podmínkách).

- Vež je vybavena zařízením Nahverteidigungswaffe - vrhačen zadýmovacích granátů a protipěchotních min.

- Instalace vrhače se projevila i v konstrukci panc. krytu větráku, který má u později vyrobených strojů nový "vykrojený" tvar.

- Od konce roku 1944 dostávají tanky zjednodušené boční plechy tzv. Thoma  schürzen tvořené ocelovým pletivem. Protikumulativní ochranné plechy (zástěry) Schürzen a Thoma schürzen Jedná se o válcované ocelové plechy tlouštky 5 - 8 mm, zavěšované na věž  a korbu tanku pomocí speciálních držáků a sloužících jako ochrana před  kumulativními střelami. Účelem bylo pomocí těchto plechů přivést střelu k výbuchu před nárazem na hlavní pancéřový plášť tanku. Způsob zavěšení  a tvar těchto panc. měl také několik verzí navzájem se lišících. Důvodem bylo jednak šetření materiálem, technologická nenáročnost a v neposlední řadě jednoduchost montáže i demontáže z tanku. Na věž se plechy přichycovaly pomocí šesti držáků, svařených z ocelových profilů. Tvary každého ze tří  držáků se na jednotlivé straně lišily. Na protější straně věže byl držák stejný. U prvních verzí H zpevňovala zadní část věžové zástěry výztuha. Novější verze měly zástěru přišroubovanou ke schránce na materiál. Na korbě tanku byla pomocí čtyř držáků přichycena jakási hrazda, na níž se navěšovaly trupové pláty. Způsobů přichycení plátů k hrazdě bylo několik. U prvních verzí se pláty k hrazdě šroubovaly a plechy byly postaveny  vzhledem k vozovce kolmo.  Nejčastějším řešením bylo navaření 10 "zubů" na vrchní vodorovné ploše,  na které se pláty navěšovaly. V tomto případě byly pláty sešikmeny spodní stranou k tanku. Což bylo dáno jejich uchycením k blatníkům stroje.  Celkem se trupová zástěra skládala ze čtyř, pěti nebo šesti dílů. Tvarově se jednotlivé typy od sebe lišily. Na některých fotografiích lze spatřit i různé provizorní řešení provedené nejspíše v polních dílnách, příp.  posádkou stroje.  Zástěry typu Thoma se skládaly ze 4 částí navěšovaných na trubku tvořící hrazdu. Jednalo se modernizovanou variantu dosavadních plechů tvořenou pouze  ocelovým pletivem. Sestávala ze tří velkých ocelových sítí, čtvrtou částí byl původní malý ocelový trojůhelník tvořící přední část zástěry. Spojení a uchycení se provádělo pomocí šroubů, svírající pletivo přes pásovinu.  Doplňující sadu tvořily sítě pletiva šroubované vodorovně mezi korbu a nosnou trubku. Účelem bylo zřejmě (při bojích v městské zástavbě) chránit pojezdové ústrojí z vrchní sféry a zabránit vhození granátu do otvoru mezi boční pláty a korbu.

Detailní fotografie verze J spolu s pérovkami téže verze a bar.schéma na "háčko" naleznete v HPM 7/92.


Uvedu několik zajímavostí z fotografií:

1-otištěná v publikaci Concord 7014 na straně 67. Zachycuje zničený tank Pz IV ausf J "bílá 802" od 2.Pz.Div. na západní frontě (rok 1945). Na tanku je  naprosto unikátní kombinace konstrukčních prvků několika verzí.

- obě hnací kola jsou dřívějšího provedení ( verze G a první H.)

- tank má 4 celoocelové podpůrné kladky ( H i J)

- napínací kolo pozdějšího provedení (verze J a pozdní H)

- nemá průzor v bočním pancíři u řidiče ( znak pouze verze J)

- na věži je znatelné zařízení pro vrhání min a zadým.granátů (pouze pozdní J)

- na bočních dvířkách věže je vidět mechanismus pro otvírání střeleckého otvoru  (G,H a první J)

- úsťová brzda je nového typu ( pozdní H a J)

- stroj nemá patrnou anténu na zadní části korby, ale mohl o ni přijít v boji.

- jako poslední zajímavost tohoto stroje uvedu, že má na místě bývalého průzoru  řidiče navařen držák zhotovený zřejmě z ocelové kulatiny.

2-foto v publikaci Armada vertical č.6 strana 12. Jedná se o ukořistěný Panzer IV.Stroj je označen pouze trámovými kříži na třech pozicích a malým výrobním číslem na pravé straně čelního pancíře. Tank je zajímavý tím, že:

- podle výr.čísla 86609 by se mělo jednat o verzi H, pocházejícího z druhé poloviny výr.bloku továrny VoMAG.

- tank má opravdu všechny náležitosti verze H - 4 podpůrné kladky s gumovou  bandáží, jednod.poklop na velit.věžičce, anténu vlevo nazadu i "jednolitý" 80mm  čelní pancíř korby i vany.

- bohužel na fotografii je zřetelné, že tank nemá průzor v bočním pancíři u  řidiče! Jedná se tedy o jakýsi hybrid verzí H a J ? (stroj stojící na fotografii vedle je evidentně J - nemá totiž výfuk dvoutakt.motorku na zadním pancíři.)

- popiska k obrázku navíc uvádí tank jako verzi G, ukořistěný v roce 1943!  (výroba verze J začala 5-6/1944)

3-foto opět ve výše uvedené publikaci Armada č.6. Na straně 17 je Pz IV  "černá 533"

- tank je v popisce uveden jako Ausf.H. zničený u Kyjeva v zimě 1943.

- na tanku jsou opět znaky typické pro sérii J. Na věži je patrné vyůstění  pro vrhač protipěchotních min a zadýmovacích granátů. Kanon tanku je vybaven úsťovou brzdou pozdějšího typu a konečně korba opět postrádá průzor, tentokrát střelce-radisty.

- jedna ze zajímavostí stroje je i kryt pro přepravu antény ve sklopené poloze na pravém boku korby. (typické pro verzi G)

- podle mého názoru se jedná tedy o verzi J.

4-podobný problém je i u fotografie Pz IV "černá 715" v In action na straně 39  vpravo dole.

- tank má 4 podpůrné kladky. První je celoocelová, zbylé tři jsou s gumovou bandáží.

- kanon je vybaven opět novým typem úsťové brzdy a na korbě není patrný průzor řidiče.

- stroj je uveden jako H i když by se mělo jednat o typ J.

MUZEA

Tento typ se nachází téměř ve všech sbírkách. Pro našince jsou nejdostupnější stroje v SR a u nás.

Tank Panzer IV ausf.J z prvních výrobních bloků je vystaven na Dukle. Stroj má čtyři podpůrné kladky s gumovou bandáží, napínací kola pozdějšího typu, nový typ výfuku. Mezi jednotlivými vozíky jsou na spodku korby zachovány krycí plechy. Na věži jsou neúplné Schürzen (síla 8mm). Není instalováno zařízení Nahverteidigungswaffe.

Panzer IV ausf.J poslední výrobní série je možno spatřit v muzeu SNP v Banské Bystrici. Jde o tank s třemi ocelovými podpůrnými kladkami (úsporný model), věží se zařízením Nahvertitigungswaffe s vykrojeným krytem větráku. Vstupní dvířka na věži postrádají pozorovací i střelecký otvor. Tank má napínací kola dřívější varianty, chybí mu však výfuky. Věžové Schürzen jsou kompletní (síla 5mm), ale na korbě je tank úplně postrádá. Panzer IV ausf.J je možno spatřit i v Lešanech. Jeho fotografie byli otištěny několikrát i v HPM.

Nakonec jedna oprava. V publikaci Panzer colors II od Sqadron signalu je na straně  31 krásná fotografie Pz IV od 2.Pz.Div. "bílá 834" výr.čísla 89589. Popiska stroj uvádí jako ausf.H, ale podle absence průzoru radisty - střelce a výrobního čísla se jedná o verzi J. Tank má maskovacími barvami nastříkán pravděpodobně i vnitřní stranu poklopu na velitelské věži.

Poslední vývojovou variantou "J" se měl stát stroj vyzbrojený kanonem KwK /L70  ráže 75mm posazeným ve zcela nové věži tzv. "Schmall", připomínající věž tanku Panter. Stroj by konstrukčně vycházel z posledních sérií Pz IV ausf.J se třemi podp. celoocelovými kladkami. Zvýšená hmotnost by se pravděpodobně projevila instalací celoocelových pojezdových kol (podobně jako u stíhače Panzer IV/ L70 Zw.l.). Nové stroje by nejspíše vyjížděly se sériově montovanými zástěrami Thoma.
Prameny a literatura

Ares, Obrněná technika 1.díl. Ivo Pejčoch, Praha 1997

Mustang, Německá obrněná technika, Horst Scheibert 1995

Sqadron /Signal 2012, PzKpfw IV in action, Bruce Culver 1975

Sqadron /Signal 8011, Panzer IV 2000

Broňekollekcija 6/99, Střední tank Panzer IV, M.Barjatinskij ,Moskva 1999

Armada Vertical č.6, Kamufláže německé techniky 1941-1945, Moskva 1999

Militaria č.4,Panzer IV, Janusz Ledwoch, Varšava 1993

Kagero, Panzer IV ausf.H/J, W.Hryniewicki, R.Danilczuk,..., Lublin 2000

Concord Public.comp., 7014-Panzerwaffe at War II, R.Mihulec,T.Anderson 1997

Archiv autora, internet

HPM 7/1992,6/1995